Ústav ruského jazyka Akademie věd SSSR
Tři pracovníci Ústavu ruského jazyka – Konstantin Babickij, Leonid Kasatkin a A. Bulatov na zvláštním zasedání odsoudili vstup vojsk do Československa. Byli propuštěni a jeden z nich - Konstantin Babickij - se zúčastnil demonstrace na Rudém náměstí.

Na zvláštním zasedání Ústavu ruského jazyka Ruské akademie věd odsoudili „bratrskou pomoc“ Československu pouze tři vědečtí pracovníci - A. N. Bulatov, L. P Kasatkin a K. I. Babickij.

Leonid Leonidovič Kasatkin (nar. 1926), lingvista, veterán z druhé světové války, výzkumník v Ústavu od roku 1961. Na zasedání hlasoval proti usnesení na podporu invaze do Československa a vystoupil s kritikou tohoto činu. Pod tlakem vedení byl v roce 1974 přinucen odejít ze zaměstnání. Do Ústavu ruského jazyka se mohl vrátit až v roce 1990.

Po Kasatkinovi byl záhy vyhozen i Bulatov.

Konstantin Babickij na zasedání Ústavu prohlásil: “Vlast je matka. Tu si nevybíráš. Ale dnes se stydím za to, že jsem občan Sovětského svazu.” Po odsouzení Babickij nesměl nadále pracovat ve své profesi - do Ústavu ruského jazyka už se nikdy nevrátil.

Читать по-русски