Moskevský státní pedagogický ústav cizích jazyků Maurice Thoreze
Student Alexandr Bopolov chtěl poslat dopis s odsouzením invaze do Československa do redakce Hlasu Ameriky, ale nepodařilo se mu to. Po schůzi ročníku, během které jej chtěli vyloučit ze studií, skočil do řeky Moskvy, ale přežil.

Alexander Bopolov, student Moskevského pedagogického ústavu cizích jazyků, napsal dopis redakční radě Hlasu Ameriky, v němž odsoudil okupaci Československa. Než mohl dopis odeslat, ztratil ho, ale našli jej pracovníci ústavu. Na ročníkové schůzi byl vyloučen z Komsomolu a rektorát byl požádán o vyloučení Bopolova z ústavu. Tři hodiny po schůzi se Bopolov vrhl do řeky Moskvy, ale byl zachráněn a odvezen na psychiatrickou kliniku.

Zdroje, literatura, odkazy:

Lidé srpna 1968

Читать по-русски