Kazaňské nádraží
Během 20. a 30. let 20. století se zde nacházel zachycovací vagon, ve kterém byli zadržováni sirotci zachycení na železnici. Odsud následně byli odváženi na další místa. V roce 1968 byl odsud do pracovního tábora odvezen nejmladší účastník “demonstrace sedmi” - Vadim Delone.

Delone dostal trest dva roky a šest měsíců v pracovním táboře, které si odpykal v Ťjumeni na západní Sibiři. Byl propuštěn v červnu 1971. Svůj pobyt ve vězení a v táboře Delone popsal v autobiografickém románu “Portréty v ostnatém rámu” (poprvé byl publikován posmrtně v roce 1984 v Londýně).

Читать по-русски