Byt Alexandra Ginzburga
Byt známého ochránce lidských práv Alexandra Ginzburga. Zde se scházeli disidenti a probírali své plány. V srpnu 1968 se v tomto bytě připravovala demonstrace proti invazi do Československa, přestože sám Ginzburg si v té době odpykával první trest v táboře Dubravlag v Mordvinsku.

V bytě Alexandra Ginzburga se Natalia Gorbaněvská seznámila s Larisou Bogorazovou, Anatolijem Marčenkem a Pavlem Litvinovem. Zde se také Gorbaněvská dozvěděla o chystané demonstraci.

Demonstrace, jiné řešení neexistuje.
Ke stejnému rozhodnutí dospěli i moji přátelé, kteří byli u soudní síně. Stačilo pouze dohodnout, kde a kdy. Místo a čas mi oznámila Larisa. Sešli jsme se u Ljudmily Iljiničny Ginzburgové, matky Alika Ginzburga, který byl tehdy zavřený v lágru, kam jsme všichni přicházeli jako domů a kde jsem se mimochodem půldruhého roku předtím (to už Alik seděl) seznámila i s Larisou, s Toljou Marčenkem a Pavlem Litvinovem. Přišla jsem tam 23. srpna s tříměsíčním synem přímo z výslechu ve věci Iriny Bělogorodské, zatčené za rozšiřování našeho dopisu na obranu Anatolije Marčenka (sepsalo ho jeho osm přátel).
Lara mi řekla to hlavní: Rudé náměstí, přesně ve dvanáct hodin u pranýře, čelem k Historickému muzeu. Aby si demonstranty nikdo nespletl s ostatními lidmi (včetně našich přátel, kteří byli ochotni přijít na náměstí, aby se stali očitými svědky toho, co se tam stane, a pokud to bude zapotřebí, také vypovídali), posadíme se na zídku kolem pranýře.

Gorbaněvská: Poledne (ÚSTR, Torst, Praha, 2012)

Alexander Ginzburg (1936-2002) byl novinář, redaktor a ochránce lidských práv. Hrál důležitou roli při formování hnutí za lidská práva v SSSR. Byl tvůrcem jednoho z prvních samizdatových literárních almanachů "Syntaxis". Za sestavení a zveřejnění "Bílé knihy" o případu J. Daniela a A. Siňavského (1966) byl v roce 1968 odsouzen v rámci tak zvaného „procesu čtyř“  na pět let pracovních táborů. "Proces čtyř" (Ginzburg, Galanskov, Dobrovolskij, Laškova) dostal celosvětovou publicitu a měl obrovskou odezvu. Díky němu byla zahájena petiční kampaň, která vedla ve výsledku ke konsolidaci hnutí za lidská práva v SSSR. A. Ginzburg byl v roce 1978 znovu zatčen a odsouzen za protisovětskou propagandu k osmi letům v táboře se zvláštním režimem a následným tříletým vyhnanstvím. V roce 1979 v důsledku sovětsko-amerických jednání byl vyměněn za dva sovětské občany obviněné ve Spojených státech ze špionáže. Poté žil ve Francii, zemřel v Paříži.

Alexandr Ginzburg. Foto: archiv sdružení Memorial

Читать по-русски