Lubjanka, 2
Sídlo tajných a bezpečnostních služeb. Původně budova pojišťovacího sdružení “Rossija”, kterou v roce 1919 obsadil Zvláštní oddíl moskevské ČeKa – předchůdce sovětských tajných služeb. Postupně se její prostory proměňovaly do celého komplexu, určeného pro rozrůstající se aparát orgánů státní bezpečnosti. Právě zde se nacházela vnitřní věznice, kde byli během represí v letech 1930 až 1950 let drženi v zajetí významní státní a veřejní činitele, vojenští velitelé, představitelé vědy a kultury.

Vedení KGB v čele s Jurijem Andropovem právě odtud po demonstraci z 25. srpna 1968 koordinovalo další postup v případu zadržených demonstrantů. Dne 5. září byl odsud odeslán dopis do ústředního výboru komunistické strany SSSR, který informoval o demonstraci včetně jmen účastníků. Ihned po rozsudku 11. října byl na stejnou adresu odeslán další informační dopis podepsaný šéfem KGB Jurijem Andropovem, ministrem vnitra SSSR N. A. Ščelokovem a generálním prokurátorem SSSR R. A. Rudenkem.

Читать по-русски