25.08.1968

V nedělní poledne 25. srpna 1968 se na místě bývalého pranýře nazývaném Lobnoje mesto na Rudém náměstí v samém centru Moskvy sešlo osm sovětských občanů, aby vyjádřili nesouhlas s vojenskou invazí do Československa. Moskevská demonstrace se později stala nejznámějším protestem proti okupaci Československa v bývalém Sovětském svazu.

Pavel Litvinov, Vladimir Dremljuga, Natália Gorbaněvská, Konstantin Babickij, Taťána Bajevová, Vadim Delone, Viktor Fajnberg, Larisa Bogorazová. Foto: CT24

Filoložka Larisa Bogorazová, akademik Konstantin Babickij, básník Vadim Delone, dělník Vladimir Dremljuga, spisovatelka Natália Gorbaněvská, překladatel a kritik umění Viktor Fajnberg, studentka Taťána Bajevová a matematik Pavel Litvinov se posadili na zem zády k pranýři a rozbalili transparenty s nápisy: „Ať žije svobodné a nezávislé Československo”, „Hanba okupantům!“, „Ruce pryč od ČSSR!“, „Za vaši i naši svobodu!“ „Ztratili jsme nejlepší přátele“. Téměř okamžitě po zahájení protestu se na náměstí ozval hvizd píšťalek. K demonstrantům se seběhlo několik neuniformovaných příslušníků KGB, začali je mlátit a rvát jim transparenty z rukou. Během několika minut byli všichni účastníci demonstrace natlačeni do aut a odvezeni na policejní stanici. Demonstranti, kromě Natalie Gorbaněvské a Taťány Bajevové, byli obviněni ze „spolčování vedoucímu k narušení veřejného pořádku“, „rozšiřování vědomě lživých a pomlouvačných informací proti sovětskému vedení“ a „narušení provozu veřejné dopravy“. Odsouzeni byli k několika letům pobytu ve vězení, vyhnanství či v psychiatrických léčebnách. (Více o demonstraci např. v článku Adama Hradilka “Osm statečných”).

Na přiložené mapě Moskvy je vyznačeno 30 míst spojených s událostmi kolem srpna 1968 – byty jednotlivých účastníků demonstrace, místa dalších protestů atd. U každého místa je stručný popis v češtině s případnými odkazy na více informací a na rozšířené informace v ruském jazyce. Jedná se o projekt ruského sdružení Mezinárodní Memorial „Je to přímo zde: Moskva. Topografie teroru“, který kromě demonstrace z 25. srpna 1968 nabízí 13 dalších mapových vrstev spojených s různými podobami sovětských represí (Gulag v Moskvě, popraviště, moskevská vězení atd.). Česká verze vrstvy věnované událostem ze srpna 1968 byla vytvořena u příležitosti 50. výročí okupace Československa.

Otevřený dopis Jevgenije Jevtušenka, 22. srpna 1968. Foto: archiv Memorial Society

Читать по-русски