Jaroslavské nádraží
V roce 1968 byli z tohoto nádraží odesláni do vyhnanství tři účastníci demonstrace na Rudém náměstí: Larisa Bogorazová, Konstantin Babickij a Pavel Litvinov.

Srpen 1968
Čita - Bratsk - Čuna
(Památce Larisy Bogorazové)

Neshlédla jsem na bajkalské vody.

Byla jsem to já, kdo všechno zažil,

kdo za tmoucí tmy a nepohody

z letiště se smekal na nádraží?

Byl už říjen. Ruce omrzaly.

V dřevokombinátě těžká práce.

Zatím závoj z jinovatky halil

trati pás, jenž do dáli se ztrácel.

V chmurné tajze úsvit na pražcích,

jako kdyby Pánbůh žehnal světu.

Nepoodkryl ale žádný z nich

kostry, vedoucí až do Tajšetu.

Natália Gorbaněvská: Čajnaja roza (Čajová růže), 2002–2005, Moskva 2006
Český překlad: Milan Dvořák

Читать по-русски